Välkommen till årets Building Lifecycle Management-event. BLM Forum 2017.

22 november, 10.00 - 17.00, Clarion Hotel Sign, Stockholm

Efter förra årets välbesökta BLM Forum hälsar vi åter välkomna till en dag där vi fokuserar på effektiva lösningar för informationshantering baserat på ett livscykelperspektiv.

Under denna dag kommer du som skapar eller använder digital information i någon del av byggprocessen få se hur det obrutna informationsflödet från tidiga skeden, design/konstruktion och produktion till drift och förvaltning fungerar i praktiken och vilka vinster man kan få  om man gör rätt i alla delar av byggprocessen.

Beställare, byggherrar och förvaltare är de som har mest att tjäna på att ställa krav på informationsleveranser och att tekniken används på rätt sätt. På BLM Forum får du konkreta exempel på kollegor i branschen som idag tillämpar tekniken på ett framgångsrikt sätt.

Du får också tillfälle att uppdatera dig kring vad som händer inom de branschgemensamma initiativen hos BIM Alliance och Smart Built Environment på nationell och internationell nivå.

Kostnad: 500 SEK inklusive föreläsningar och lunch.

Agenda

  • Några av den svenska bygg- och fastighetsbranschens största utmaningar är att få till samverkan mellan de olika aktörerna. Vilka förändringar krävs av för att lyckas? Olle Samuelsson, VD, BIM Alliance
  • Hur kan förvaltningsinformation användas på ett smart sätt i förvaltningens olika processer? 
  • Det måste bli enklare att skapa förvaltningsinformation i byggprocessens olika skeden. Hur  gör man då?
  • Hur gör andra? Vi presenterar erfarenheter från pågående projekt där kunder har fått god ordning på sin förvaltningsinformation så att de finns tillgängliga för daglig användning och bättre resursutnyttjande.

Agendan utvecklas kontinuerligt.

Säkra din plats i god tid, anmäl dig redan idag! Klicka här.

Hör gärna av dig till Anna Nömme eller Anders Moberg om du har frågor. 

Anna 0705-974703, anna.nomme@symetri.com

Anders 0705-974700, anders.moberg@symetri.com