SYMETRI FM ACCESS

Symetri FM ACCESS är den nya generationens informationsportal för fastighetsföretag och de olika yrkesrollerna som finns där. FM ACCESS kan visa information baserat på allt från scannade pappersritningar till nya 3D BIM-modeller och tillhörande byggdelsegenskaper. FM ACCESS kan visa 3D laserscannade byggnader där man kan förflytta sig i modellen. Verktyget kan även presentera grafiska och numeriska rapporter för att t.ex. visa var alla rum av en viss typ finns i byggnaden och hur många kvadratmeter som finns av den aktuella rumstypen.

Nyheter i FM Access 2.6 är:

 • Utskriftsmallar med flera fönster
 • Möjlighet att ställa personligt val för hur många poster som ska visas i gridlistan (tidigare var fast värde 25)
 • Mer konfigurationsmöjligheter i filterlegenden, välj om Area/Antal ska visas, välj att summera från fält på objekt istället för värde från polygoner
 • Möjlighet att växla ritning i gränssnittet om ett objekt har länkar till polygoner på flera ritningar
 • Filterlegend synlig i förhandsgranskningen
 • Snabbsökningsfönstret visar mer information om resultatposter samt information om det finns fler resultat som inte visas i listan

Vi har tagit fram filmer för vanliga användarfunktioner och några av nyheterna. 
Gå till Symetri FM Services portalen, klicka på knappen instruktionsvideo och välj sedan fliken FM Accessfilmer.

Grafiskt FM system för enkel åtkomst av byggnadsinformation

FM Access är ett objekt och space management system som kan det liknas vid ett "inhouse" GIS-system med stöd för flexibel objektlänkning, visuella presentationer, versionshantering och som ger spårbarhet samt tillgång till historiska data.

Systemet kan kombinera data från CAD & BIM filer, skannade ritningar, import av Fi2 eller IFC standarder, Excel, GIS och kartsystem. Alla data blir tillgänglig via en enkel webbapplikation.

Ett flexibelt verktyg som hanterar byggnadsinformation såsom planritningar, lägenheter, rum, utrustning mm. Även området utanför byggnaden som träd, gräsytor eller parkeringsplatser kan hanteras i FM Access.


Grafiskt verksamhetsstöd

Alla objekt som presenteras på ritningen eller modellen kan hanteras visuellt. Valda egenskaper presenteras med hjälp av färgkoder. Värden från ett objekt kan kopieras och tillämpas på flera objekt i en enda operation. Ändringar i värden återspeglas omedelbart på ritningen.

 


Visuella filter

Alla data som lagras i FM ACCESS kan användas för visuella filter. Beskrivningen innehåller färg och etikett samt sammanfattande kolumn som area och antal objekt.

Filter kan vara strikt fördefinierade eller genereras automatiskt från tillgängliga värden. Förinställda värden kan användas för att alltid få samma färger för samma objektegenskap. Eventuella användningsscenarier varierar från att visa typ av golvbeläggning till hyresgäster i lägenheter och lokaler. Möjligheterna är praktiskt taget obegränsade.


Mätning och redline

FM ACCESS erbjuder lättanvända mät- och redlineverktyg. Redline kan utföras utan att ändra originalets innehåll. Redline-markeringar kan enkelt delas med vissa användare och döljs från de andra.


Historik och spårbarhet

FM ACCESS erbjuder en unik förmåga att hantera historiska eller alternativa data och ger fullständig spårbarhet om det behövs.

FM ACCESS användare har möjlighet att:

 • Arbeta med gällande arkivversion som innehåller gemensamma data som är tillgängliga för alla användare.
 • Välja mellan strikt eller flexibla versions- och revisionsspårlägen.
 • Arbeta med utkast där ändringar kan göras utan att störa innehållet i gällande arkivversion.
 • Förkasta eller publicera utkast när de är redo för allmän åtkomst.

Flexibelt

Nästan alla organisationer har sina egna specifika lösningar och datakrav. FM ACCESS har flexibla och kraftfulla konfigurationmöjligheter som uppfyller i stort sett alla krav. Objektklasser, metadata, länkar och presentationer kan skräddarsys efter kundens behov. Konfigurationen av systemet kräver ingen programmeringskompetens utan all konfiguration utförs via grafiskt gränssnitt. Systemet kan konfigureras och utökas utan någon dataförlust.

Dessa funktioner gör att FM ACCESS även är framtidssäkrat. Det kan anpassas och växa med din organisation.


Datautbyte

FM ACCESS datautbytesfunktioner är extremt kraftfulla. De är byggda kring Extern Information Domain-koncept. En domän kan vara allt från dataformat till externt system. Varje domän består av flera viktiga komponenter:

 • Schemaöversättning av objektklasser och metadatafält mellan extern domän och FM ACCESS.
 • Matchning av ritningslager
 • Objektidentitetshantering
 • Live Data-source-plugins för utbyte av data online.

Dessa nyckelfunktioner gör FM ACCESS till ett centralt informationsnav. Alla data kan normaliseras på ett ställe, även om dina datakällor ej är kompatibla och använder olika scheman. FM ACCESS kan enkelt anpassas och konfigureras för nya framtida standarder och som matchas med de i dag gällande.

 


Säkerhet

De flesta system som hanterar BIM-modeller och liknande data tillåter endast mycket generella säkerhetsnivåer på objeknivå. Men i FM ACCESS har du full kontroll över varje enskilt objekt. Om det inte räcker kan du gå ner till enhetsfältnivå (fältnivåskydd). Säkerheten kan också styras utifrån en specifik objektklass som rum eller utrustning.


Kartintegration

FM ACCESS handlar om enkel åtkomst till information på varje skrivbord och mobila enheter. Informationen skall vara enkel att hitta. FM ACCESS kan integreras med webkartor där förvaltningens fastigheter finns markerade och man med dubbelklick på kartan hamnar på rätt byggnad. Flera standarder stöds, inklusive TMS, OSM, WMTS. För mer avancerad hantering av utomhusobjekt finns tilläggsmodulen FM ACCESS Outdoor.