När bostadsbyggandet under miljonprogrammet genomfördes på 60-talet fanns det stora brister i hantering av dokumentation och information till drift och förvaltning. I samband med att det nu är aktuellt att genomföra ROT-projekt för dessa bostäder skall tidigare misstag inte upprepas. NCC har tillsammans med Botkyrkabyggen ett stort renoveringsprojekt på gång där de kommer att verka för att skapa ett obrutet informationsflöde genom byggnadens livscykel för att säkerställa att den information som behövs i varje skede från design, produktion till drift och förvaltning blir tillgänglig och bidrar till en kostnadseffektivare design- bygg- och förvaltningsprocess.
I samband Symetris kundevent i mitten på mars i år så genomfördes en intervju med representanter från Botkyrkabyggen och NCC som innehåller mycket värdefull information.

 

1. Bilden visar resultatet av en laserskanning av byggnaden - ett punktmoln som är grunden till den korrekta relationsmodellen.

2. Relationsmodell skapad utifrån punktmoln som skapar dom bästa förutsättningar inför ROT-projektering. Här visad ur ett 3D-perspektiv.

 

3. Här ses relationsmodellen renderad och kan då användas till marknadsföring för nya hyresgäster.